Elállás

 1. A 17/1999. (II.05.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül, melyet cégünk 30 napra bővít. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát (az odaszállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 30 napon belül Felhasználó részére átutalással visszatéríteni.
 2. Elállás esetén a terméket sértetlen – eredeti csomagolásban, okirataival együtt, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével saját költségén visszaküldeni a Alpha Bútor Kft, 1182 Budapest, Péterhalmi út 8. szám alatti címre. A termékben bekövetkezett esetleges (nem rendeltetésszerű használatból eredő) kárt Vevő köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
 3. A kifizetett vételárat az elállást követő 30 napon belül visszatérítjük.
 4. Az elállási jog gyakorlása miatt a bútor visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő köteles viselni.
 5. Ha a Felhasználó egyedi gyártású, az általa meghatározott igényeknek megfelelő (szövet anyaga, minta, bútor mérete stb.) megrendelést ad le, a Felhasználó elállási jogát a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében nem gyakorolhatja. Ebben az esetben ugyanis a Szolgáltató a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésének, igényeinek megfelelően teljesíti a megrendelésben foglaltakat.
 6. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Postai levél útján történő elállás esetén, a levél postára adásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási határidő számítása tekintetében. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 7. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag költsége is a Felhasználót terheli.
 8. Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
 • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt Szolgáltató a teljesítést Felhasználó beleegyezésével megkezdte;
 • olyan áru értékesítése esetében, amely Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 1. Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Felhasználót terhelik, ezen kívül a Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Felhasználótól. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Bútorüzletek és az elérhetőségeik

Alpha bútor

Róbert K. krt.

1134 Bp., Róbert K. krt. 57.

BútorválasztékElérhetőségek

Alpha bútor

Kecskemét

Kecskemét, Máriahegy 419.

BútorválasztékElérhetőségek

Alpha bútor

XI. Budafoki út

1117 Bp., Budafoki út 183.

BútorválasztékElérhetőségek

Alpha bútor

Üllői út

1185 Bp. Üllői út 829

BútorválasztékElérhetőségek

Alpha Bútor

Központi raktár

1182 Bp. Péterhalmi út 8

Elérhetőségek